مقالات

هوشمند سازی پرده ها

 

 

هوشمند سازی پرده ها و کرکره ها

با استفاده از این سیستم در ساختمان هوشمند میتوان پرده ها و کرکره های ساختمان را بصورت دستی با ریموت کنترل ( پرده برقی ) یا بصورت اتوماتیک و با توجه به میزان نور محیط و بصورت زمانبندی شده باز یا بسته نمود.

باز و بسته شدن پرده ها با توجه به برنامه ای است کف به آنها داده می شود.

به عنوان مثال هنگامی که مشغول مطالعه ، تماشای فیلم و خوابیدن و ... هستید، پرده برقی ها به صورت خودکار بسته شوند یا صبح ساعت 7 پرده برقی ها باز شوند.

هوشمند سازی پرده برقی های یک ساختمان فقط با نظر کارفرمایان و ایده های آنها انجام میشود.

 

 

 

تگ های مطلب:

هوشمند سازی پرده ها، هوشمند سازی در پرده برقی ، ساختمان هوشمند، ساختمان هوشمند چیست؟ ، ساختمان پرده برقی ،پرده برقی